Donateur worden

 

Donateur worden van VERENIGING EQUENS PENSIOENTREKKENDEN

 

VLs, Naam:

M/V:                Geb. datum:

Adres:           

PC, Wpl:      

E-mail:          

IBAN:             

Ondergetekende verleent hierbij VEP tot wederopzegging machtiging om de jaarlijkse contributie van € 20,– af te schrijven van bovengenoemde rekening.

Plaats:           

Datum:          

Handtekening: ……………………………………………….

 

Dit formulier invullen en uitprinten en na het zetten van een handtekening sturen naar de secretaris van de VEP. Dit kan ook via e-mail als ingescande PDF.

Let op: wil je het ons melden wanneer je pensioen gaat ontvangen van de Stichting Pensioenfonds Equens? Dan maken wij je direct lid.

 

Vereniging Equens Pensioentrekkenden