Privacybeleid

Wie zijn we.

Deze website is van de Vereniging Equens Pensioentrekkenden (VEP).
Het websiteadres is: “https://vep-site.nl/”.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen.

Reacties.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Wij doen hier verder niets mee.
Reacties op berichten zijn, evenals de berichten zelf, zichtbaar voor iedereen. Berichten en reacties zijn een vorm van communicatie van de vereniging met de buitenwereld.
Reacties in het kader van het zgn. Forum zijn alleen zichtbaar voor leden. Deze reacties zijn bedoeld om eventuele problemen of knelpunten boven water te krijgen. Dit in het kader van de belangenbehartiging door de vereniging.

Media.

Op de website kunnen de volgende gegevens als privacy gevoelig worden beschouwd, of privacy gevoelige informatie bevatten:

  1. Foto’s van gepensioneerdenuitjes en historische foto’s van afdelingen een uitjes.
  2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering.
  3. Nieuwsbrieven.

Ad 1.
Als je als lid afbeeldingen naar de site stuurt voor publicatie via de webmaster, moet je voorkomen dat je afbeeldingen stuurt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.
Verder kun je beter afzien van het noemen van namen bij de foto(s).
Ad 2 en 3.
De verslagen op deze site zijn in de vorm van PDF documenten die mogelijk de mening van een lid kunnen vermelden.
Alle media zijn opgenomen op pagina’s die alleen voor leden toegankelijk zijn.

Contactformulieren.

Het aanmeldingsformulier voor een nieuw lid of een nieuwe donateur wordt niet op deze site bewaard.

Cookies.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites.

Berichten op deze site bevatten nooit ingesloten (embedded) inhoud.

Analytics.

Wij zijn gestopt met het verzamelen van data via Google analytics.

Met wie we jouw data delen.

Wij delen jouw data niet met andere organisaties.

Hoe lang we jouw data bewaren.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Van gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), kunnen we ook persoonlijke informatie bewaren in hun gebruikersprofiel, maar alleen als de betrokkene die zelf heeft toegevoegd. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of weer verwijderen. Uitzonderingen zijn de gebruikersnaam (is een e-mailadres) en het e-mailadres nodig voor het melden van aanpassingen.
Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt.

Je kan verzoeken dat we persoonlijke vermeldingen in teksten of bij foto’s die we van je hebben verwijderen door anonimiseren.
Voor de aanloggegevens zal dit automatisch gebeuren bij:
– het opzeggen van het lidmaatschap, per einde van het kalenderjaar,
– overlijden, per direct.

Op deze site hebben wij geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie.

De enige contactinformatie die wij op deze site hebben, is de login informatie van jou als lid of donateur.

Aanvullende informatie.

Hoe we jouw data beveiligen.

De mogelijk gevoelige informatie is alleen toegankelijk voor leden. De webmaster en de content managers zorgen ervoor dat privacy gevoelige, relevante informatie alleen op het afgeschermde deel van de website terecht komt.
Iedereen kan de openbare delen van de website lezen, of kan reageren op een bericht of op een pagina als daar bij het aanmaken voor gekozen is.

De beveiliging en afscherming van de gegevens gebeurt door:

  1. De provider, Ongekend.nl, Sixmastraat 66 te Leeuwarden, via de algemeen gebruikelijke methoden van de branche.
  2. De standaard beveiliging die WordPress biedt.
Overige aspecten.

Datalek procedures hebben we, gezien de aard van de informatie, niet geïmplementeerd
Wij ontvangen geen informatie van derde partijen.
Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten en doen geen profilering met gebruikersdata.

Vereniging Equens Pensioentrekkenden