Contact

Bestuur:

Contact opnemen met een bestuurslid kan altijd via de e-mail van betrokken bestuurslid.
Mail bij problemen met deze website naar: webmaster@vep-site.nl.

Een meer algemene benadering gaat via de secretaris. Dit kan ook per brief.

Ook de vertegenwoordigers van de VEP of commissieleden kunnen via de secretaris benaderd worden.

Portret Wen
Wen Wickenhagen,
voorzitter.

Cees Stam,
penningmeester.
Bankrekeningunmmer:
NL68 RABO 0134 7725 71
t.n.v. penningmeester VEP

 e-mail naar:                                                         e-mail naar:   
 voorzitter@vep-site.nl                                 penningmeester@vep-site.nl

vacature secretaris.
Adres:
Secretaris VEP
n.t.b
Elly Bosklopper,
bestuurslid.

 e-mail naar:                                             
secretaris@vep-site.nl                                                                                                                

 

Fred Steenwinkel, bestuurslid

Vertegenwoordiger verkozen door de gepensioneerden, bij het Belanghebbenden Orgaan Equens (BOE):

Fred Steenwinkel,
lid BO Kring EW.

 

Voormalige bestuursleden en gekozen vertegenwoordigers:

VEP bestuur Rene Bierman
René Bierman,
lid 2007-2013,
overleden 2015
Hans Bolte,
bestuurslid 2019-2022
Henk Buijs,
secretaris 2007-2019, webmaster 2015-heden
VEP bestuur Ger van Caspel 200VEP bestuur Bert Elderenbosch 200VEP ex-bestuur Wim Duijvis 200
Ger van Caspel,
lid en webmaster
2007-2015
Bert Elderenbosch,
penningmeester
2007-2014
Wim Duivis,
voorzitter
2007-2016,
lid VO
2011-2017
Jack de Groot, lid 2013-2014,
penningmeester
2014-2017
Jan de Jong,
lid en vicevoorzitter,
2015-2019,
overleden 2021
Piet Hein Oyens,
Lid VerantwoordingsOrgaan,
2017-2020
Tijmen Toom,
lid en vicevoorzitter,
2014-2021
Adrie van Veen, secretaris VEP, 2019-2022

Vereniging Equens Pensioentrekkenden