De VEP is de vereniging van . . .

ontvangers van een pensioen van de Stichting Pensioenfonds Equens.

De VEP houdt z’n leden betrokken bij:

  1. Elkaar
  2. Equens
  3. Wel en wee pensioenfonds
  4. Pensioenontwikkeling.

Ex medewerkers van Equens die nog geen pensioen ontvangen, maar wel contact willen blijven houden, kunnen donateur worden. Ook zij worden uitgenodigd op VEP bijeenkomsten.

Wat heb je aan het lidmaatschap van de VEP?

  • Behartiging van je belang door bundeling van krachten, één communicatiekanaal, één loket, één spreekbuis, naar Equens, Stichting Pensioenfonds Equens (SPE) en de pensioenuitvoerder.Informatieverschaffing over persoonlijke en zakelijke ontwikkelingen, zoals personalia, ontwikkelingen bij Equens en in het pensioenlandschap.
  • Vertegenwoordiging in bestuur van de SPE en het verantwoordingsorgaan daarvan.
  • Een representatieve VEP kan een lid daarvoor voordragen.
  • Een kanaal bieden voor vragen, ideeën en suggesties
Hoe meer leden, hoe groter de invloed van de VEP kan zijn, daarom is het belangrijk om lid te worden.
Klik hier en geef je op.
Ontvang je (nog) geen pensioen van de Stichting Pensioenfonds Equens en wil je je toch bij de VEP aansluiten, wordt dan donateur en klik hier.
Verschil met een lid is dat je geen formeel stemrecht hebt.

Vereniging Equens Pensioentrekkenden