Contact

Bestuur:

Contact opnemen met een bestuurslid kan altijd via de e-mail van betrokken bestuurslid.

Een meer algemene benadering gaat via de secretaris. Dit kan ook per brief.

Ook de vertegenwoordigers van de VEP of commissieleden kunnen via de secretaris benaderd worden.

Portret Wen
Wen Wickenhagen,
voorzitter.

Cees Stam,
penningmeester.

 e-mail naar:                                                         e-mail naar:   
 voorzitter@vep-site.nl                                 penningmeester@vep-site.nl

Tijmen Toom,
bestuurslid.
Hans Bolte,
bestuurslid.

 e-mail naar:                                                         e-mail naar:
 commissaris@vep-site.nl                            vice-voorzitter@vep-site.nl

Adres:
Secretaris VEP
Poortdijk 85
3402 BN IJsselstein


Bankrekeningunmmer:
NL68 RABO 0134 7725 71
t.n.v. penningmeester VEP
Adrie van Veen,
secretaris
Bij probleem met deze website:

e-mail naar:                                                               e-mail naar:                                      secretaris@vep-site.nl                                       webmaster@vep-site.nl

Vertegenwoordigers namens de gepensioneerden, bij de Stichting Pensioenfonds Equens (in opheffing):

Fred Steenwinkel,
Lid bestuur SPE / lid Kring equensWorldline .
Piet Hein Oyens,
Lid VerantwoordingsOrgaan.

Kascommissie:

Voor 2020 (=controle 2019) hebben zitting in de kascommissie:
Jack de Groot (2e jaar).
Wim Duivis (1e jaar).

Reserve: Guus Maiburg

Ex-bestuursleden:

VEP bestuur Rene Bierman
René Bierman,
lid 2007-2013,
overleden 2015
Henk Buijs,
secretaris 2007-2019, webmaster 2015-heden
VEP bestuur Ger van Caspel 200VEP bestuur Bert Elderenbosch 200
Ger van Caspel,
lid en webmaster
2007-2015
Bert Elderenbosch,
penningmeester
2007-2014
VEP ex-bestuur Wim Duijvis 200
Wim Duivis,
voorzitter
2007-2016,
lid VO
2011-2017
Jack de Groot, lid 2013-2014,
penningmeester
2014-2017
Jan de Jong,
lid en vicevoorzitter,
2015-2019,
overleden 2021

Vereniging Equens Pensioentrekkenden