Lid worden

 

Lid worden van VERENIGING EQUENS PENSIOENTREKKENDEN

 

VLs, Naam:  

M/V:                 Geb. datum:

Adres:          

PC, Wpl:        

E-mail:         

IBAN:           

Ondergetekende verleent hierbij VEP tot wederopzegging machtiging om de jaarlijkse contributie van € 20,– af te schrijven van bovengenoemde rekening.

Plaats:               

Datum:               

Handtekening:  ……………………………………………….

 

Dit formulier invullen en uitprinten en na het zetten van een handtekening sturen naar de secretaris van de VEP. Dit kan ook via e-mail als ingescande PDF.

 

Vereniging Equens Pensioentrekkenden