De Toekomst van ons pensioenFonds

Beste leden en niet-leden,

Als het goed is, heeft u allen een uitnodiging ontvangen van het Pensioenfonds Equens voor de bijeenkomst op 23 september 2019. Deze bijeenkomst gaat over de overgang van het Pensioenfonds Equens naar een Algemeen Pensioen Fonds (APF) en over de manier waarop dat wordt geregeld. Tijdens de bijeenkomst worden de plannen toegelicht en wordt aan de aanwezigen gevraagd advies hierover uit te brengen via een stemming.

Als bestuur hebben wij vernomen dat de onderhandelingen tussen bestuur, bonden, OR (namens de nog actieve werknemers) en de werkgever hebben geresulteerd dat men het er over eens is geworden om gezamenlijk over te stappen naar het  APF van Centraal Beheer. Dat is op zich positief, echter:

 • De door de werkgever ingebrachte premie is al vele jaren structureel te laag waardoor de beleggingsopbrengst van onze spaarpot mede wordt gebruikt voor de inkoop van de rechten voor de actieven. De beleggingsopbrengsten zijn echter niet bedoeld voor de inkoop t.b.v. één speciale doelgroep. Dit gaat ook ten koste van de indexatie van de gepensioneerden! En is daardoor onvoldoende voor indexatie in de toekomst, zowel voor de huidige gepensioneerden als voor de nu nog actieven!
 • Dit beleid wordt ook meegegeven aan het nieuwe APF!
 • Het APF zal worden bestuurd door het bestuur van Centraal Beheer. Toezicht wordt gehouden door een zogenaamd Belanghebbendenorgaan (BO). Een VO met wat meer bevoegdheden. De bemensing van dit orgaan dient nog te worden vastgesteld.
  Ook hier zit een zorgpunt.
  Het voorstel van de APF is een BO van 4 mensen: 1 namens de werkgever, 2 namens de actieven en 1 namens de inactieven. De werkgever claimt echter 2 zetels!
  De werkgever eist hier een grote rol voor zichzelf terwijl zij:
  1 niets hebben gedaan om de financiële positie van het fonds te verbeteren (wat zij hadden toegezegd),
  2 geen enkele financiële bijdrage hebben geleverd voor de overgang naar de APF (wat heel gebruikelijk is) en
  3 al vele jaren te weinig premie hebben betaald.
 • Daarnaast is er een gevaar dat het BO (waar de inactieven dus -als wij niet oppassen- een minderheidsrol zou hebben) het dekkingsgraadbeleid weer in voor ons negatieve zin zou gaan aanpassen.
 • De verhouding tussen inactieven (wij dus) – actieven is: 80-20. Dus in feite zou er een duidelijke meerderheid van minimaal 2 mensen in het BO moeten zijn voor de inactieven zoals de wet ook mogelijk maakt.

Op 23 september ’19 krijgt u tijdens de bijeenkomst in het Van der Valk hotel in Utrecht de mogelijkheid uw advies te geven over de opheffing van het huidige pensioenfonds en de overgang naar het APF van Centraal Beheer.

Uw stem is daarbij van groot belang! De VEP vraagt u dan ook om met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst en uw stem weloverwogen uit te brengen.

Daarnaast vragen wij u zoveel mogelijk oud-collega’s, die geen VEP-lid zijn, ook hierover te informeren en te vragen ook naar deze bijeenkomst te komen.

Wij ontmoeten u graag op de 23ste.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de VEP, Adrie van Veen, secretaris

Een gedachte over “De Toekomst van ons pensioenFonds”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-Spam door WP-SpamShield